Co to jest 3R?

Środowisko naturalne ulega zmianom w dużym tempie, co ma konsekwencje dla wszystkich istot żywych na planecie, a także dla naszej planety. Dlatego właśnie należy zwiększyć ochronę środowiska. Między innymi bardzo przydatną metodą jest wykorzystanie inicjatywy 3R.

Co to jest 3R?

3R to inicjatywa, która powstaje z myślą o dbaniu o środowisko, zmniejszeniu ilości wytwarzanych odpadów. Zawiera on trzy różne, ale ściśle powiązane ze sobą definicje:

  • Redukcja: celem tego pojęcia jest zmniejszenie konsumpcji dóbr i zużycia energii. Zmniejszyłoby to oddziaływanie na środowisko w znaczącym stopniu. Można to osiągnąć m.in. poprzez używanie szklanych kubków i talerzyków zamiast plastikowych, używanie płóciennych toreb, energooszczędnych żarówek,  kupowanie produktów luzem, zamiast w woreczkach, czy unikanie kupowania wody butelkowanej (przyda się wielorazowa plastikowa butelka, także w podróży,  gdzie jesteśmy zmuszani do kupowania często drogiej wody butelkowane)
  • Ponowne wykorzystanie: oznacza to użycie produktów więcej niż raz, dając im tym samym drugie życie. Nie tylko pomaga to w oszczędności pieniędzy, ale także bardzo pomaga środowisku. Pamiętajcie, że nie chodzi tylko o ponowne wykorzystanie toreb, ale każdego produktu, który macie w domu i któremu można nadać inną funkcję. Na przykład stwórz świece ze zużytych puszek lub stwórz wazon z wiadra, które masz w domu, ale już nie używasz.
  • Recykling: jest to segregowanie odpadów w taki sposób, aby można je było przekształcić w nowe surowce, które można wykorzystać. Recykling jest bardzo ważny, aby środowisko nie zostało zniszczone, dlatego musimy mieć jasność co do sposobu recyklingu każdego odpadowego produktu. Recyklingowi poddawane są nie tylko karton, plastik i szkło, ale także żarówki, fotografie, środki czystości, sprzęt AGD, leki itp.

Istnieją różne sposoby pozbywania się odpadów, takie jak punkty recyklingu czy pojemniki na ulicy. Pojemniki dzielą się na: żółte na plastik, metal i cegły; niebieskie na papier i tekturę; zielone na szkło i szare (lub ciemnozielone) na pozostałe odpady.

Jakie są korzyści z tej inicjatywy?

Dzięki ograniczeniu, ponownemu wykorzystaniu i recyklingowi można uzyskać znaczne korzyści dla środowiska. Są to m.in. redukcja odpadów stałych, wzrost jakości gleby czy redukcja emisji gazów cieplarnianych. Z drugiej strony są też korzyści ekonomiczne, bo ponowne wykorzystanie produktów zmniejsza potrzebę zakupu nowych.