Kategoria: Biologia

Zarządzanie różnorodnością biologiczną

Człowiek jest gatunkiem o największej zdolności do wytwarzania rzeczy na planecie Ziemia, ale także o największej zdolności do niszczenia. Być może właśnie z tego powodu naszym obowiązkiem powinno być zminimalizowanie wpływu antropogenicznego na różne ekosystemy, a tym samym na różne…
Prawdziwe przyczyny wylesiania naszej planety

W latach 2018-2020 na naszej planecie ścięto i przerobiono 83,9 mln hektarów drzew (nieco więcej niż powierzchnia Polski i Niemiec razem wziętych). W każdej minucie ostatnich 10 lat z naszej planety znikał obszar lasu tropikalnego o powierzchni odpowiadającej 5 boiskom…