Co zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE), czyli wszelkiego rodzaju elektroodpady powstające w gospodarstwach domowych i zakładach produkcyjnych to specyficzna grupa odpadów, która wymaga szczególnych sposobów postępowania na etapie segregacji, a następnie ich utylizacji. Dlaczego odpady elektryczne i elektroniczne wymagają wyjątkowej troski? Gdzie oddać zużyty sprzęt elektroniczny i niepotrzebne lub zepsute urządzenia elektryczne?

Elektrośmieci to odpady niebezpieczne dla środowiska i ludzi!

Elektroodpady – stary telewizor, popsuta pralka czy bezużyteczna świetlówka – pod żadnym pozorem nie powinny być umieszczane w klasycznych pojemnikach do segregacji odpadów. Nie wolno ich również wiecznie magazynować w garażach, na strychach czy w komórkach, ani tym bardziej wyrzucać w parku czy lesie. Urządzenia elektroniczne i elektryczne zawierają wiele substancji określanych jako odpady niebezpieczne, które, jeśli przedostaną się do środowiska, mogą skazić ekosystem na wiele lat i poważnie zagrozić życiu i zdrowiu ludzi. Rtęć, ołów, nikiel, chrom, związki bromu, azbest to substancje, które muszą być pod kontrolą, ponieważ są wyjątkowo szkodliwe i trujące, a w dodatku bardzo łatwo przenikają do wód, gleb i powietrza.

Recykling elektroodpadów pozwala chronić zasoby, środowisko i… nasze portfele

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny są nie tylko mieszaniną groźnych substancji. W rękach specjalistów odpady elektroniczne mogą zmienić się w wartościowe surowce, które posłużą do wyrobu nowych produktów. Recykling elektroniki i sprzętów elektrycznych ma więc ogromne znaczenie dla ochrony przyrody, przeciwdziała zmianom klimatycznym i pozwala oszczędzać cenne zasoby. Przetwarzanie elektroodpadów oznacza mniejsze zużycie zasobów naturalnych, wody i energii, a także niższą emisję gazów cieplarnianych i ograniczenie zanieczyszczenia środowiska towarzyszące np. procesom produkcji surowców z rud. Urządzenia elektroniczne i elektryczne są ponadto źródłem bardzo cennych dla gospodarki materiałów, m.in. metali szlachetnych. Z kolei trudności z pozyskaniem deficytowych surowców szybko przekładają się na ceny produktów z nich wytworzonych, a drożyzna czy niedostępność ważnych dla codziennego funkcjonowania dóbr może przecież dotknąć każdego z nas.

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny – gdzie go przekazać?

ZSEiE można oddać do specjalnie do tego przeznaczonych punktów zbiórki odpadów. W każdej gminie funkcjonują PSZOK-i, czyli Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, które bezpłatnie przyjmują elektrośmieci, by potem przekazać je do zakładów recyklingu. Stare urządzenia elektroniczne i sprzęt AGD można również pozostawić u sprzedawcy przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju. Warto również wiedzieć, że największe sklepy RTV i AGD przyjmują ZSEiE nawet bez zakupu nowego produktu. Funkcjonują w tym zakresie pewne ograniczenia, np. co do rozmiaru urządzenia, ale warto wiedzieć, że często tam można pozostawić starą suszarkę czy telefon. Odbiór elektroodpadów (zwłaszcza gdy powstają w biurze lub zakładzie produkcyjnym) można zlecić firmom zajmującym się gospodarowaniem odpadami. Na terenie całego naszego kraju ma zresztą swoje oddziały największy profesjonalista w dziedzinie recyklingu elektroniki i odpadów wszystkich innych frakcji – Stena Recycling, która w swoich zakładach przetwarzania zmienia stare urządzenia elektroniczne w wysokiej jakości surowce do produkcji nowych, niezbędnych nam dóbr, bez szkody dla środowiska i w bezpieczny dla wszystkich sposób.