Prawdziwe przyczyny wylesiania naszej planety

W latach 2018-2020 na naszej planecie ścięto i przerobiono 83,9 mln hektarów drzew (nieco więcej niż powierzchnia Polski i Niemiec razem wziętych). W każdej minucie ostatnich 10 lat z naszej planety znikał obszar lasu tropikalnego o powierzchni odpowiadającej 5 boiskom piłkarskim. Biorąc pod uwagę wiodącą rolę lasów w wychwytywaniu CO2, wylesianie jest jedną z głównych przyczyn zmiany klimatu.

Z bólem myślimy o tych liczbach, ale… Jaka jest główna przyczyna wylesiania obszarów tropikalnych? Nasze postrzeganie problemu wylesiania opiera się na uprzedzeniach. Z jednej strony panuje powszechne przekonanie, że wylesianie jest procesem nie do zatrzymania, nieodłącznie związanym z naszym modelem rozwoju ludzkości, a z drugiej strony część społeczeństwa nadal przypisuje przemysłowi drzewnemu lwią część odpowiedzialności za globalną utratę masy leśnej.

Popyt na drewno nie jest najważniejszą przyczyną takiego tempa wylesiania. Tworzenie pastwisk w celu zaspokojenia popytu na mięso, uprawa soi jako paszy dla zwierząt gospodarskich oraz uprawa palmy olejowej na biopaliwo i jako składnika przetworzonej żywności, wraz z nielegalnym wycinaniem lasów w rolnictwie komercyjnym, są to główne przyczyny zanikania najcenniejszych lasów na naszej planecie.

Dlaczego ekologia jest tak ważna?

Przemysł hodowlany stoi za dramatycznymi danymi dotyczącymi wylesiania.

Jakie obrazy przychodzą nam na myśl, gdy słyszymy termin wylesianie? Prawdopodobnie pożary, piły mechaniczne, dzikie zwierzęta uciekające w popłochu i meble. Dlaczego nie myślimy o hamburgerach, samochodach na biodiesel czy workach paszy dla krów?

Korzystając z tysięcy danych pochodzących z oficjalnych statystyk, badań naukowych i badań własnych, program Global Forest Cover Programme (GCP) zidentyfikował 500 dużych firm w branży wylesiania. Forest 500 to lista, na której znajduje się 50 krajów eksportujących i importujących drewno, masę celulozową i papier oraz produkty rolne związane z pozyskiwaniem drewna (soja, olej palmowy, wołowina), a także 250 firm, począwszy od producentów surowca, poprzez przetwórców i handlowców, aż po członków sieci handlowych. W dokumencie Forest 500 przeanalizowano również rolę innych podmiotów, takich jak fundusze inwestycyjne, banki i organizacje międzynarodowe, w globalnym wylesianiu.

Być może twój zaufany bank wspiera firmy odpowiedzialne za wylesianie Amazonii, sponsorując jednocześnie szczyty klimatyczne lub trąbiąc o swojej kampanii ekologicznej w telewizji.

Z przykrością jednak muszę państwa poinformować, że odpowiedzialność jest wspólna. Za niszczeniem płuc naszej planety stoją nie tylko rządy, które ustanawiają prawa przeciwko swoim lasom i firmy, które starają się zwiększyć swoje dywidendy na giełdzie. Zwykły obywatel jest częścią łańcucha, który traci rację bytu, gdy traci swoje ostatnie ogniwo: konsumpcję.