Pojazd wodorowy przyjazny dla środowiska

Innowacje w zakresie pojazdów napędzanych wodorem pozwoliłyby na stworzenie zrównoważonej dla środowiska naturalnego opcji mobilności.

Pojazdy napędzane wodorem są obecnie bardzo rzadkie, ponieważ ich ogniwa paliwowe wymagają dużej ilości platyny jako katalizatora. Tradycyjny pojazd potrzebuje ogólnie pięć gramów platyny. Z kolei pojazdy napędzane wodorem wymagają około 50 gramów.

Nowe technologie i dostępność zasobów

Według raportu opublikowanego w National Geographic, z uwagi na ograniczoną dostępność niektórych materiałów, rozwój nowych zrównoważonych technologii stanowi wyzwanie. Ponieważ mogą one być rzadkie do znalezienia lub trudne do wydobycia, ogranicza to zarówno postęp w kierunku takich innowacji, jak i możliwość ich udostępnienia.

Dobre wieści dla pojazdów napędzanych wodorem

Chociaż obecnie nie jest możliwe zastąpienie pojazdów modelami wodorowymi, ostatnie doświadczenia wskazują na duże postępy w tym zakresie. Badania zostały przeprowadzone na Uniwersytecie w Kopenhadze. Opracowali tam katalizator, który nie wymaga tak dużej ilości platyny, a zbliża się do ilości potrzebnej dla konwencjonalnego pojazdu.

Ponadto, jak twierdzą naukowcy z zespołu, katalizator ten jest bardziej stabilny niż te, które zasilają dzisiejsze pojazdy napędzane wodorem. Wynalazek ulepsza ogniwa paliwowe, wytwarzając więcej koni mechanicznych na gram platyny. Oznacza to, że produkcja pojazdów napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi jest bardziej zrównoważona.

Kolejnym plusem jest to, że katalizator Uniwersytetu Kopenhaskiego nie emituje dwutlenku węgla. Do tej pory katalizatory były oparte na nanocząstkach platyny pokrytych podłożem węglowym. Dzięki temu nowemu katalizatorowi może stać się możliwe wprowadzenie pojazdów napędzanych wodorem na znacznie większą skalę, niż byłoby to możliwe w przeszłości